Byggstart för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Idag tas första spadtaget för nya Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Tillsammans med Västfastigheter och NCC utformar White ett barnsjukhus i världsklass.

Med det nya barnsjukhuset får Göteborg ett av världens mest framstående barn- och ungdomssjukhus inom högspecialiserad barnsjukvård, klinisk forskning och utbildning. Den nya sjukhusbyggnaden kommer att ligga väster om Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus befintliga lokaler vid Östra sjukhuset.

Barnens, ungdomarnas och de närståendes möte med vården har varit centralt i projektet. Byggnaden har utformats med tanke på behovet av en ombonad, säker, trygg och läkande miljö.

– För att avdramatisera mötet med vården och synliggöra barnperspektivet har lekterapi, skola och bilbliotek placerats i direkt anslutning till huvudentrén. Vårdavdelningarna har utformats för anhörigmedverkan i vårdarbetet och med möjlighet att övernatta i direkt närhet till barnet, säger Krister Nilsson, ansvarig arkitekt på White.

Medarbetarnas behov av en god arbetsmiljö är också en utgångspunkt för byggnadens utformning. Den nya byggnaden är planerad för ett teambaserat arbetssätt som ökar närhet och delaktighet mellan personal, patient och närstående. Inflyttning planeras till 2018-2019. Läs mer om projektet.

Nya Barnsjukhuset, Östra sjukhuset (2400x2200)

Nya Barnsjukhuset, Östra sjukhuset (2400x2200)

Nytt barnsjukhus, Göteborg (1991x1130)