BREEAM Communities till Masthusen

Nyligen blev det klart att Masthusen i Västra Hamnen har fått ett första BREEAM Communities-certifikat på väg mot en hållbarhetscertifiering av hela stadsdelen.

Masthusen är det första projektet utanför Storbritannien som miljöcertifieras enligt BREEAM Communities, där hela stadsdelar nu kan certifieras ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. White har anlitats som assessor, för att göra hållbarhetscertifieringen av stadsdelen, och har tillsammans med BRE och uppdragsgivaren Diligentia arbetat med att ta fram underlag för certifieringen.

Den här veckan är White värdar för BRE, organisationen som utfärdar hållbarhetscertifieringar enligt BREEAM, som kommer till Malmö för att överlämna BREEAM Communities-certifikatet till Masthusen. I samband med BRE:s besök håller Sweden Green Building Council ett seminarium på Whites kontor i Malmö som ett led i anpassningen av BRE till svenska förhållanden och skapandet av en svensk version av BREEAM Communities. På seminariet medverkar Helen Pineo från BRE, som ansvarar för BREEAM Communities.

Masthusen, Malmö (1920x1200)
Flygbild: Kanozi Arkitekter.