Branschbäst bland högskoleingenjörer

White har för första gången varit med i Företagsbarometern och uppnår fina resultat bland högskoleingenjörer.

Företagsbarometern gick i år ut till 14 000 högskoleingenjörsstudenter och 24 000 civilingenjörsstudenter (inkl studenter på arkitekturutbildningarna). Undersökningen genomfördes under perioden november 2010 till januari 2011.

Vi blev branschbäst bland högskoleingenjörerna och hamnar totalt på 16:e plats av 200 företag i denna grupp, vilket troligen är det bästa resultat ett företag som varit med första gången i mätningen fått någonsin, enligt Universum. Mycket glädjande är också bl a att vi bland höskoleingenjörerna rankas på 3:e plats när det gäller miljöfokus på listan av 200 företag. Bland civilingenjörsstudenter hamnar vi på 55:e plats av 200.