Bostäder för Besqab i Norra Djurgårdsstaden

White har vunnit uppdraget att utforma 85 lägenheter i kvarteret Brofästet, Norra Djurgårdsstaden för byggherren Besqab.

Brofästet, Norra Djurgårdsstaden (1920x1200)

Brofästet är nästa etapp inom projektet Norra Djurgårdsstaden och omfattar drygt 500 lägenheter. Området möter Kungliga Nationalstadsparken och Husarviken i norr och gasverkens kulturhistoriska bebyggelse i söder. Vårt förslag förstärker den omgivande miljön i den nya bebyggelsen och tar till vara de vyer som finns på platsen.

Brofästet, Norra Djurgårdsstaden (1920x1200)

Kvarteret är indelat i tre delar som tillsammans skapar en övergång från parken i norr till Esplanadgatan i söder. Esplanadhusets fasader är en modern tolkning av Ferdinand Bobergs gasklockor i rött tegel från 1890-talet. Även gårdshusen, som länkar samman stadsrummet med gatan, har en fasad i tegel, och trä in mot gården.

Brofästet, Norra Djurgårdsstaden (1920x1200)

Planlösningarna är effektiva, och begränsade husdjup ger ljusa lägenheter. Husen är indragna för att skapa förgårdar i olika nivåer ner mot Husarviken med uteplatser, planteringar och cykelparkering. Självbärande balkonger längs hela fasaden på innergården ger rejäla uterum till varje lägenhet. Balkongerna är dessutom saxade i plan för att skapa utblickar mot Nationalstadsparken.

Brofästet, Norra Djurgårdsstaden (1920x1200)

Parkhuset är ett lägre trähus som vänder sig mot Husarviken och Norra Djurgårdens kulturlandskap. Huset är vinklat för att ge maximala utblickar från gården och kvällssol på alla uteplatser samt balkonger. Fasaderna mot Husarviken och gården är i trä, en horisontell fjällpanel målad i dova kulörer. Mot gatan är fasaden i tegel, där horisontella tryckta fogar och fönsterband samspelar med träpanelen.

Ambitionerna är höga när det gäller hållbarhet och låg energiförbrukning för projektet. Byggstart är planerad till 2016 med inflyttning för de första boende under 2018. Miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden.

För mer information, kontakta Mats Egelius på telefon: 070-6022433.