BBR:s regler om energianvändning påverkar arkitekturen

Boverkets energikapitel styr mot lägre värmebehov men mot högre elbehov genom att inte ta hänsyn till dagsljuset. Låt ”dagsautonomi” vara en del av den nya beräkningsmodellen som Boverket arbetar med för att följa EU:s direktiv om energieffektivisering och nära-nollenergi säger Marja Lundgren, arkitekt på White.

Dagsautonomi anger hur mycket i procent över året, räknat på arbetstimmar, som dagsljuset ersätter belysning. De andra nordiska länderna har med belysning för kontor i beräkningen, men det saknar Sverige. Genom att noggrant styra utformning och teknik i relation till uppvärmning och kylning i drift men utan hänsyn till belysningens relation till dagsljus styr energikapitlet utformningen ojämnt. När dagens energikapitel motsvarar nära-nollenergibyggnader kan en snedvridning av utformningen förväntas. Boverkets remissförslag har tuffare målnivåer än idag och en uppräkning av el till värme och kyla (med 2,5 för primärenergi) samtidig som belysning inte finns med i beräkningen.

Logiken styr mot en arkitektur med djupare byggnader som har mindre omslutande fasad och därmed mindre värmeförluster, men även mindre glas som försörjer lokalen med dagsljus.

– Tendensen är att fönstret blir byggnadens akilleshäl i energibedömningen. Något som bara ses negativt och som står för värmeförluster och oönskade solvärmelaster.. Idag hittar man formuleringar om dagsljus i BBR-kapitlet om ”hälsa” och inte under ”energi”.

– Om total energianvändning bedömdes, där belysning är direkt beroende av fasadens utformning, skulle hälsokapitlet och energikapitlet arbeta i samma riktning.

/ Marja Lundgren, Arkitekt SAR/MSA, miljökonsult White och industridoktorand vid KTH arkitektur

Om du vill läsa en längre artikel som är publicerad på Byggtjänst, kontakta gärna *protected email*