Bavnehøj Børnehave & Fritidshjem og Børnehuset Bavnehøj

Vi er blevet prækvalificeret til at afgive tilbud på dagsinstitutionerne Bavnehøj Børnehave & Fritidshjem og Børnehuset Bavnehøj.

COWI har på vegne af Københavns Ejendomme vurderet de indkomne anmodninger om prækvalifikation.

Og vi er i samarbejde med ingeniør Søren B. Nielsen og landskabsarkitekter BSAA URBANlab udvalgt til at afgive tilbud.

COWI modtog i alt 34 anmodninger, som alle var konditionsmæssige og af disse er fem blevet prækvalificeret.

Følgende øvrige virksomheder er blevet prækvalificeret:

• CCO
• Vandkunsten
• Rubow
• Cebra