Barn utforskar ljus på Rymdtorget

Under hösten deltar över tusen skolbarn från Östra Göteborg i Ljuslabs dramatiserade workshop om ljusfenomen. Ljuslab utgår från ett mobilt rum på Rymdtorget i Bergsjön. Finalen, den 14 december, blir en ljusgata med barnens ljuskreationer – en mötesplats där barnen själva ljussatt sin närmiljö. Ljuslab är ett samarbete mellan GöteborgsOperan, Riksutställningar och White, arrangerat av Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg och Göteborg Stad Kulturförvaltningen i samverkan med Konstepidemin.

– Ljus är ett sätt att utforska ny kunskap och vinna förståelse, men också ett sätt att mötas, se varandra, sig själv och vår värld, och framför allt ha roligt, säger projektets initiativtagare, Christina Vildinge, designer White. Det lilla ljuset är försvunnet och barnen söker efter det tillsammans med workshopledaren Ljusväktaren. De färdas genom en berättelse till solen och månens ljus,

regnbågens färgspektra och spännande skuggspel. Workshopen äger rum i ett mobilt lärande rum, byggt för utforskande av ljusfenomen och kombineras med praktiskt arbete i verkstad med konstnärer.
– Om vi vill ha kultur som når och berör barn, så måste vi från första stund arbeta för just den upplevelsen utan att kompromissa. Bra barnkultur har förmågan att skapa något socialt hållbart, utöver lärandet och upplevelsen. Jag hoppas att Ljuslab inspirerar barns eget utforskande och även får fler institutioner att vilja satsa på hållbar barnkultur, säger Mathias Strömer, senior curator Riksutställningar.

Berättelsen i workshopen använder utforskande lek för att väcka intresse och lusten att lära. Upptäcktsresan i ljus lockar till interaktivitet genom sinnliga utmaningar och omslutande experiment där barnen är i och påverkar olika ljusfenomen samtidigt som de samtalar om berättelsen. Två lördagar bjuds barnen in tillsammans med sina familjer och tre kvällar

utforskar Ljuslab Rymdtorget tillsammans med unga, kvinnor och äldre. Arbetet experimenterar med hur upplevelsen och relationen till en plats kan förändras med ljus, och hur du kan ta plats och påverka din närmiljö med ljuset som konstnärligt utforskande verktyg, berättar Christina Vildinge.
– Operavärldens uppgift är att berätta historier, och ljus spelar en mycket viktig roll för att skapa en känsla och kommunicera en stämning. GöteborgsOperan satsar på att skapa möjligheter att upptäcka och utforska operans olika delar, för människor i alla åldrar, säger Hannah Griffiths, utvecklingsledare för deltagande och lärande, GöteborgsOperan. Vi har valt ljus som inriktning på vår publika kreativa verksamhet i Bergsjön.

FAKTA OM LJUSLAB
Ljuslab – publikt konstnärligt utforskande av ljus i workshops för lustfyllt lärande och hållbar stadsutveckling. Ljuslab är ett innovativt utvecklingssamarbete om ljus mellan
GöteborgsOperan, Riksutställningar och White på idéinitiativ av HDK alumn Christina Vildinge, med stöd av ARQ, Bertil & Britt Svenssons Stiftelse för Belysningsteknik, WRL, Göteborg Energi, Kulturrådet, Göteborg Stad och Göteborgs Slöjdförening. Projektet är ett publikt konstnärligt utforskande av ljus i workshops för lustfylld kunskapsutveckling. En social mötesplats där konst och vetenskap förenas på ett nytänkande och profilerande sätt som attraherar alla delar av staden. Målsättning är att med ljusworkshops väcka lusten till lärande genom att förena fantasi och intellekt på ett utforskande och hållbart sätt. Ljuslab genomförde den första ljusworkshopen “Det lilla ljuset” på kulturhuset Blå Stället i Angered hösten 2014 tillsammans med över 100 barn från hela staden. 2016 arrangeras ljusworkshop för 1200 skolbarn och civilsamhället tillsammans med SDF Östra, Göteborg stad Kulturförvaltningen, Konstepidemin, Familjebostäder och GöteborgsLokaler. Ljuslab i Bergsjön omfattar ett mobilt lärande rum, en ljusverkstad med konstnärer, öppet hus för barnen och deras familjer samt kvällsworkshops på Rymdtorget med unga, kvinnor och äldre. Finalen är invigningen av barnens ljusgata – över tusen ljuskreationer skapade av barn i Östra Göteborg på Rymdtorget den 14 december kl 18-19 som en programpunkt för Julstaden.

Kontakt: Christina Vildinge, designer, idégivare och projektledare, White, 0721-58 30 65, *protected email*