Bee Connected – En pop up-park för bin på Avenyn

Som en del av Gothenburg Green World har Avenyn fått ett pärlband av pop up-parker. Chalmers arkitektur har tillsammans med White och Mareld skapat parken ”Bee connected” som bygger på forskning kring betydelsen av bin och pollinering i staden.

Pollinering från insekter är helt avgörande för människors förmåga att producera mat. Bin har en nyckelroll i det arbetet. Många olika sorters bin kan utnyttja urbana miljöer och ny forskning visar att de frodas i lika stor utsträckning där som i jordbrukslandskap och naturreservat. När vi bygger täta städer blir det allt viktigare att åtgärder görs som gynnar pollinatörer så att de kan fortsätta leverera ekosystemtjänster. Åtgärder som gröna tak och fasader är bra, men vi vet mycket mindre när det kommer till hur kopplingar mellan olika grönområden fungerar.

Forskningsgruppen på Chalmers jobbar med en ny metod som ska förbättra de gröna kopplingarna och skapa mer sammanhållna gröna strukturer för att öka binas chanser att överleva i städerna.

Pop up-parken på Avenyn är uppbyggd av olika nivåer av hexagoner som fungerar som planteringskärl. De innehåller växter, vatten och material som gynnar bin och andra pollinatörer. Varje stapel symboliserar kvarter med gröna väggar, tak och gårdar som förstärker och binder ihop stadens gröna platser.

Kom in i parken och upplev hur den blir allt grönare under sommaren!

Bee Connected