”Avenyn ska bli vackrare” – White gör gestaltningsprogram

White har blivit tilldelade det prestigefyllda uppdraget att ta fram ett gestaltningsprogram för Kungsportsavenyn och dess anslutande gator i Göteborg.

Kungsportsavenyn är Göteborgs mest kända gata och det förpliktigar. Vi vill återupprätta detta finstråk, med en twist som får Avenyn att sticka ut och som stärker Göteborgs varumärke i Sverige och omvärlden. Vi hoppas kunna locka fram en dynamisk kombination där högtidlighet möter spontanitet och glädje. Vårt mål är att lyfta fram det särpräglat göteborgska och bejaka bredden av kulturyttringar, som landslagshyllningar, demonstrationer, flanörer, konserter och shoppare – alla ska få ta plats.

Teamet är skräddarsytt för helhet och detaljer: från övergripande karaktär till gediget underlag för detaljprojektering och genomförande, ett team som klarar hela vägen från övertygande koncept till genomförandets detaljer och består av erfarna landskapsarkitekter, trafikplanerare, designers, ljusarkitekt, curator, och projektörer. Projektet påbörjas i augusti 2012.

Läs artikel i Göteborgsposten: ”Avenyn ska bli vackrare”