Arkitekturpris till Gröna Skrapan

Priset Bästa byggnad 2011 ur Per och Alma Olssons Fond tilldelas det nya höghuset i Gårda med Skanska som beställare och byggherre.

Sedan priset instiftades 1965 har White vunnit ett flertal gånger, först 1968 för tillbyggnaden av Göteborgs konstmuseum under ledning av Rune Falk och senast 2006 för bostadshuset på Vävskedsgatan med Johan Lundin som ansvarig arkitekt.

I mitten av 80-talet vann Åke Johansson för postterminalen i Göteborg, och i år är det alltså dags igen – denna gång en delad förstaplats med Ryaverket.

Gröna Skrapan, Göteborg (1920x1200)

Ur prismotiveringen: “Ett föredömligt exempel på vad svenskt byggande av idag kan åstadkomma. En central volym om sexton våningar, reser sig med värdighet över omgivningens byggnads

Gröna Skrapan, Göteborg

massa och trafikapparat. Med sin höjd och sin pregnans är den en lika omedelbar som självklar orienteringspunkt i landskapet.

Namnet Gröna Skrapan kommer av byggnadens höga miljöambitioner. Det är en av Skandinaviens första kontorsbyggnader som har certifierats för den allra högsta nivån, LEED platinum med, bland mycket annat, 25% lägre energianvändning än Boverkets normer.

Gröna Skrapan, Göteborg

Skanskas önskemål för sitt nya kontorshus var att tomtens unika annonsläge vid motorvägen skulle tas tillvara. Den nya byggnaden skulle också möta de krav medvetna hyresgäster har idag på utformning, läge och miljö.

White tog det arkitektoniska greppet redan i tävlingsförslaget genom ett 16 våningars höghus med en kraftfull design. Uppdraget sträckte sig från utformning av detaljplan och bygghandlingar till inredning av allmänna delar och markplanering. Öppenhet och attraktiva mötesplatser skapades såväl utomhus som inomhus för att stödja ett modernare arbetssätt med ett effektivt lokalutnyttjande. Gröna Skrapan består av tre huskroppar varav en är 16 våningar och de andra sex våningar.