Arkitekturfestival 2017 – Var får kulturen plats i det växande Uppsala?

Den 7 september 2017 arrangerades för andra året i rad arkitekturfestivalen i Uppsala, denna gång på Fyristorg där Uppsala kommun iordningställt mötesplats fyris som en del av stadsodlingsåret. Arkitekturfestivalen startades utifrån en vilja att skapa en plattform för att ta samtalet om arkitektur och stadsbyggnad utanför ramarna för våra uppdrag och involvera allmänheten lika väl som våra kunder och samarbetspartners.

Whites manifest Sex steg till kulturtätare städer låg till grund för årets tema, Var får kulturen plats i det växande Uppsala?, som från olika infallsvinklar diskuterades under de fyra panelsamtalen. Utöver detta arrangerades ett antal workshops och en kartläggning av Uppsalas kulturliv där allmänheten bjöds in att delta.

Arkitekturfestivalen bjöd på många intressanta diskussioner och möten som vittnar om kulturens betydelse för en levande och attraktiv stad. Vi hoppas att årets arkitekturfestival bidragit till att skapa större förståelse för vikten av att beakta kulturfrågor i arbetet med att bygga och utveckla framtidens Uppsala.

Uppsala_arkifestival1

Panelsamtal 1. Fr. Vänster: Stig-Björn Ljunggren, Monica von Schmalensee, Jan-Erik Hellman, Katarina Jönsson Norling.
Se hela paneldiskussionen här.

Uppsala_arkifest2 Uppsala_arkifest3 Uppsala_arkifest4

Deltagare i workshopen ”Dancewalk” av och med konstnären Anna Asplind.

”Staden skapar våra kroppar samtidigt som våra kroppar skapar och definierar platsen de för tillfället är på. Vår förståelse för och kunskap om de här kopplingarna kan fördjupas genom konstformen dans. I koreografen Anna Asplinds Workshop, Dancewalks, undersöker vi gemensamt relationen mellan kropp, rörelse och plats. Genom enkla övningar får du möjlighet att hitta nya sätt att se på vårt gemensamma rum. Det är snarare en form av meditation än koreografiska krumbukter. Asplind har sedan flera år tillbaka arbetat med Dancewalks både som konstform, i samarbete med stadsplanerare och i en vetenskaplig studie.”

Uppsala_ark4Uppsala_ark5

Helena Brobäck och Sven Holmberg från Urban Sketcher i Eskilstuna höll en uppskattad skiss-workshop där deltagarna fångade Uppsalas kulturliv med papper och penna.

upp_arkifest6

Vi tog tempen på Uppsalas kulturliv genom en kartläggning av var och hur Uppsalaborna konsumerar kultur. Resultatet hittar du här: Kulturmapping_Arkitekturfestival17

Se alla seminarier på vår Vimeo-kanal.
För mer information kontakta: Jakob Lundkvist på tel 072-173 32 54.