Aabenraa Psykiatriska sjukhus i utställning om arkitektur som skapar mervärde

Whites modell av Aabenraa Psykiatriska sjukhus visas upp tillsammans med andra modeller av viktiga byggnader när Danske Arkitektvirksomheder och Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) bjuder in till utställningen ”Arkitektur og design med merværdi”.

Bild2

Aabenraa Psykiatriska sjukhus är ett gott exempel på effekten arkitektur kan ha på människan och hur vi påverkas både fysiskt och mentalt av vår omgivning. Utvärderingar visar nu efter bara två år att byggnaden har haft en positiv effekt på patienter; de känner sig mer bekväma och är mindre utagerande. Whites designkoncept byggde på att skapa rumsliga sekvenser i mänsklig skala för att stödja patienternas behandling.

Utställningen pågår från 14 mars till 28 april 2017 på Industriens Hus, H.C. Andersens Boulevard 18, Köpenhamn.