1100 nya bostäder i Lilla Tellus vid Telefonplan i Stockholm

Torsdag 13 november öppnar Stockholms stad sin dialogpaviljong vid Telefonplan. Där kan allmänheten ta del av Whites förslag för 1100 nya bostäder som utvecklats tillsammans med Scanprop Develop­ment och ALM Equity. Området Lilla Tellus (Timotejen 19 och 28) om­fattar bland annat; ”The Brick”, Ericssons gamla huvudkontor som får nytt liv då den omvandlas till smålägenheter.

Förvandlingen av Telefonplan är en viktig pusselbit i Stockholms stads arbete med att skapa 140 000 nya bostäder till 2030. I ett tidigare klassiskt kontorskvarter skapar White förutsättningar för nya bostäder och arbetsplatser i en sammanhängande stadsmiljö. En försiktigt positiv uppskattning innebär att de första lägenheterna är färdiga för inflyttning under första kvartalet 2018. En övervägande del av bostäderna i för­slaget är små lägenheter där målgruppen främst är singelhushåll och unga människor som skaffar sin första bostad.

Cykeln har en huvudroll som transportmedel i Lilla Tellus och förslaget har parkeringsplatser för omkring 4 000 cyklar. Parkeringstalet för bilar är lågt jämfört med genomsnittet i Stockholm. Förslaget redovisarar ett parkeringstal på 0,2 vilket motsvarar en bilplats på fem lägenheter.

Samtidigt som Stockholms stad visar planerna i dialogpaviljongen vid Telefonplan, ordnar Scanprop Development, ALM Equity och White visningar av förslaget för Lilla Tellus på Tellusborgsvägen 87, i Ericssons tidigare personalmatsal.

Öppettider: Torsdag 13/11 14-20, Fredag 14/11 11-18, Lördag 15/11 11-15, Tisdag 18/11 17-20 (Även SBK-Stockholms stads Öppna hus för Detaljplaneförslaget)