White
STF Göteborg City. Foto/illustration: Jonas Kullman Väven, Umeå. Foto/illustration: Åke E:son Lindman naturum Vattenriket, Kristianstad. Foto/illustration: Patrik Olofsson Pocket Park. Foto/illustration: White View Ny stadskärna, Kiruna. Foto/illustration: Tegmark Hamra nationalpark. Foto/illustration: Henrik Lindvall Oceanateljén, Helsingborg. Foto/illustration: White View Slussplan, Malmö. Foto/illustration: Felix Gerlach